mandag 1. mars 2010

Venteliste på Friteateret

Friteateret har jevnlige henvendelser fra foreldre med barn som er interessert i teater. Friteateret har nå 6 stykker på venteliste, og flere vil det kanskje bli. Vi jobber med saken, for å finne plass til flere fra høsten av, men da oppdelt i grupper. Det er bare å ta kontakt hvis du er interessert.