torsdag 9. september 2010

Friteaterskolen godt i gang

Den nyoppstarta Friteaterskolen er kommet godt i gang. Vi er nå oppe i 10 elever, og vi har enda plass til 2 til. På bildet ser vi 6 av dem i en pyramide, en av tingene vi jobber med. Ellers jobber vi med annen akrobatikk, klovning, stemmebruk, kroppsspråk og fri lek. Skolen har elever fra 1. - 4. klasse.