Friteaterets filosofi


Vi skal gjøre ting enkelt og skikkelig.

Vi skal ha samme energi og lydnivå på scenen som vi har i utelek.